Correcties aan de wandelformulieren

Heel wat wandelaars hebben inmiddels de tochten getest en goedgekeurd. Maar hier en daar kregen we suggesties voor verbeteringen. Denk aan een knooppunt dat ontbreekt op het formulier of iets wat minder goed is aangegeven. Je kan hieronder volgen wanneer we aan welke tocht aanpassingen hebben gedaan. Dit is zeker belangrijk voor mensen die de tocht al gedownload hebben en pas later op pad gaan. Kom zeker even kijken of er inmiddels geen correcties werden aangebracht. 

Ervaring leert ons dat dat niet enkel bij de start kan voorvallen, maar ook later tijdens het wandelseizoen. Foto's die niet meer te vinden zijn omdat het gebouwtje inmiddels is afgebroken of een omleiding die roet in het eten gooit. We zullen hier telkens een update geven van de formulieren die aangepast werden. 

  • 8 oktober 2020: update De Vuvuzela
  • 13 oktober 2020: update Monida
  • 16 oktober 2020: update Taverne De Wouwer
  • 28 oktober 2020: update Cake & Coffee
  • 4 december 2020: update Vuvuzela
  • 13 december 2020: update 't Koffiehoekske (omzeilen laarzenpad)

Gepubliceerd op 13 oktober 2020